مدیر روابط عمومی دانشگاه :حسین یحیی زاده
پست الکترونیک :um@umz.ac.ir  pr@umz.ac.ir
راهنمای تلفن های اداری

در دنیای امروز با گسترش فناوریهای نوین اطلاع رسانی و ارتباطات در تمامی بخش های روزمره زندگی حرف اول را می زند و در هر اداره یا سازمانی روابط عمومی سخنگوی آن به شمار می رود این اداره در دانشگاه مازندران نیز نقش پل ارتباطی با دنیای بیرون و بیانگر کلیه رویدادهای علمی- پژوهشی و فرهنگی دانشگاه در اجتماع است. اطلاع رسانی و تهیه گزارش از تحولات اداری و اجتماعی سازمان، برقراری ارتباط با مراکز خبری، برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی و برون دانشگاهی و برگزاری مراسم و آیین های مختلف و تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های تبلیغاتی ، از جمله فعالیتهای این حوزه به شمار می رود.

موفقیت های روابط عمومی در طی 4 سال اخیر:
- کسب رتبه برتر در نمایشگاه 30 سال دستاورد دستگاههای اجرایی استان (سیمرغ)
- کسب رتبه اول در گروه " ب " جشنواره روابط عمومی دانشگاههای سراسر کشور
- کسب رتبه اول خبرنامه شکوفا در پنجمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور
- انتخاب مدیر روابط عمومی دانشگاه به عنوان دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاههای منطقه 8 کشور (شامل 11 دانشگاه از 5 استان گیلان، گلستان، قزوین، سمنان و مازندران)
- انتخاب مدیر روابط عمومی به عنوان عضوشورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان
- کسب رتبه سوم در دومین جشنواره روابط عمومی دانشگاههای سراسر کشور در بخش توانمند سازی
- کسب رتبه سوم در دومین جشنواره روابط عمومی دانشگاههای سراسر کشور در بخش ایده های نو و ابتکارات
- کسب عنوان " روابط عمومی فعال در عرصه اطلاع رسانی " دراستان
- کسب عنوان پیشکسوت روابط عمومی های استان توسط رضا محامدی کارمند روابط عمومی دانشگاه مازندران
-کسب رتبه برتر روابط عمومی دانشگاه در سومین جشنواره تجلیل از روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها
کسب 4 مقام برتر روابط عمومی دانشگاه در نخستین جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر دانشگاه های منطقه 8 کشور در آبان ماه 1390
-کسب 4 مقام اول در بخش های "اطلاع رسانی"، "تبلیغات و انتشارات"، "ارتباطات"، "پژوهش و افکار سنجی"
- کسب 3 مقام دوم در بخش های " مراسم و مناسبت ها"، "برنامه ریزی و نظارت"، "ایده های برتر"
- کسب مقام سوم در بخش "مستند سازی فعالیتها"
-انتخاب مجدد مدیر روابط عمومی دانشگاه به عنوان دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاههای منطقه 8 کشور به مدت 2 سال در تاریخ 1391/2/4
-کسب مقام دوم روابط عمومی دانشگاه مازندران در رشته مصاحبه در هفتمین جشنواره انتشارات روابط عمومی‌های کشور 1391/4/25
-کسب مقام سوم روابط عمومی دانشگاه مازندران در رشته صفحه آرایی در هفتمین جشنواره انتشارات روابط عمومی‌های کشور 1391/4/25
-کسب مقام  های برتر در دومین جشنواره معرفی روابط عمومی های برتر دانشگاه های منطقه 8 کشور در دانشگاه گیلان  30/7/91
-کسب 3 مقام اول در بخش های: "اطلاع رسانی"، "مراسم و مناسبت ها"، مستندسازی"
- کسب 1 مقام دومی در بخش "نظارت، برنامه ریزی و ارزیابی"
- کسب 5 مقام سومی در بخش: "ارتباطات"، "روابط عمومی الکترونیک"، توانمندسازی"، پژوهش و افکارسنجی"، "ایده های نو"
اهم وظایف روابط عمومی:
1- سنجش افکار عمومی
2- سخنگویی سازمان
3- تقویت انجام سازمانی
4- حمایت از گروههای اجتماعی مرتبط با سازمان
5- تغذیه خبری سایت اطلاع رسانی دانشگاه
6- انتشار نشریه شکوفا
7- اطلاع رسانی دانشگاه
8- انتشار ویژه نامه برای معرفی دانشگاه
9- مستند سازی وقایع دانشگاه

اصول اصلی روابط عمومی :
- دوسویه بودن فعالیت های روابط عمومی
- تلاش برای ایجاد و حفظ تفاهم دو جانبه
- تلاش برای کمک به تحقق اهداف مورد قبول
- مدیریتی بودن فعالیتهای روابط عمومی
- سنجش و اتکای بر تحقیق و مطالعه رویدادهای محیطی

نقش های روابط عمومی :
1- نقش بیانی
2- نقش نمایشی
3- نقش مذاکره ای
4- نقش مشورتی
5- نقش تفسیری