ابوالفضل بهزادی

ابوالفضل بهزادی تاریخ ثبت : 1396/01/21
طبقه بندي : ,,
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل بهزادی
نام خانوادگی : بهزادی
نام : ابوالفضل
مدرک : دکتری
ایمیل : <#f:28796/>
دانشکده : علوم ریاضی
گروه : <#f:28800/>
آدرس صفحه شخصی : <#f:29126/>
تعداد نمایش : 5331 <<بازگشت