رضا تقی پور تاریخ ثبت : 1396/01/19
طبقه بندي : ,,
نام و نام خانوادگی : رضا تقی پور
نام خانوادگی : تقی پور
نام : رضا
شماره تماس : <#f:28794/>
مرتبه عامی : استادیار
مدرک : دکتری
ایمیل : <#f:28796/>
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه : <#f:28800/>
آدرس صفحه شخصی : <#f:29126/>
تعداد نمایش : 141 <<بازگشت