مشاهده همه انتصاب هاحکم انتصاب:
انتصاب مدیر خدمات آموزشی دانشگاه مازندران
انتصاب مدیر خدمات آموزشی دانشگاه مازندران
 ٠٧:٥٧ - چهارشنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران منصوب شد
سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران منصوب شد
 ١٢:١٠ - دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه مازندران منصوب شد
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه مازندران منصوب شد
 ١٣:٢٦ - چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
سرپرست جدید معاونت اداری و مالی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه مازندران منصوب شدند
سرپرست جدید معاونت اداری و مالی و معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه مازندران منصوب شدند
 ١٣:٠٣ - چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
دبیر و اعضای کارگروه های واحدهای فناور دانشگاه مازندران معرفی شدند
دبیر و اعضای کارگروه های واحدهای فناور دانشگاه مازندران معرفی شدند
 ٠٩:٠٧ - دوشنبه ٤ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب دبیر کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه
انتصاب دبیر کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه
 ٠٨:٣٦ - چهارشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران
انتصاب سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران
 ١٤:٠٣ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>