اخبار > چهاردهمین نشست کرسی‌های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی